AleviNet@alevinet.org  |  00 44 (0) 20 7241 6950
Ana Sayfa  |  İletişim / Contact  |  Kayıt Ol  |  Giriş Yap


Duyurular

Alevilik dersleri
22 Sep 2016


ARCHIVE


ARCHIVE
 

Hacı Bektaş Veli Dergah’ı “müze” değil Alevi inancının kalbi, serçeşmesidir.

05 Jul 2014

Kamuoyuna;
 
 
Hacı Bektaş Veli Dergah’ı “müze” değil Alevi inancının kalbi, Serçeşmesidir.
 
Dergah, başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere birçok Yol Ulusunun Türbelerini de içinde barındıran ve aynı zamanda Aşevi, Meydanevi, Kiler ve diğer bölümleriyle Alevi Erkanlarının yürütüldüğü bir inanç  ve ibadet merkezidir.

 
Ama bugün milyonlarca Alevi, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde kendi dergahlarını ve inanç merkezini ancak ücret ödemek koşulu ile belirli gün ve saatler içinde ziyaret edebilmektedir.
 
Hacı Bektaş Veli Dergahı, Alevi inancının kalbidir. Dergahın ibadete kapalı olması Alevi inancına vurulmuş ağır bir darbedir.
 
Dergahımıza ilk müdahale 1826 yılında Alevi önderlerinin sürgüne gönderilmesi ve postnişinliğe bir Nakşibendi  Şeyhinin atanması ile başlamıştır. Bu dönemde yapılan ilk icraat da Dergaha bir Cami’nin eklenmesidir.
 
Daha sonra 1925 tekke ve zaviyeler kanunu gereği dergahta yapılan ibadetler tamamen yasaklanmıştır. Günümüzdee ise Dergah ibadete kapalı olmasına rağmen bu Cami ibadete açık ve ücretsizdir.
 
 
1925 den 1958 yılına kadar mülkiyetine, eşyalarına ve değerli el yazması kitaplarına el konularak o günkü Vakıflar İdaresi gözetimine, aslında yıkılışa terk edildi. Halen Dergah’a ait el yazması kaynaklar ve değerli eşyalar Türkiye’nin birçok ilinde bulunan değişik müzelerde dağınık halde tutulmaktadır.
 
Alevilerin Dergahın ibadete açılmasına yönelik yoğun talepleri karşısında Merkezi İdare 1964 yılında dergahı sadece “müze” olarak açmıştır. Ve bu haliyle halen Kültür Bakanlığı gözetiminde bir “ticarethane” olarak işletilmektedir.
 
Dergahın mevcut hali restorasyon bahanesiyle yapılan tadilatlar da göz önüne alındığında bilinçli olarak Aleviğe karşı uygulanan asimilasyon programının bir parçası olduğunu ayan beyan gözler önüne sermektedir. Bu durum insan hakları ve evrensel hukuk açısından bakıldığında da bir inanç katliamı ve zulümdür. Bu uygulamaya derhal son verilmelidir.
 

 
Alevi örgütleri ve diğer Alevi kesimlerinin de yıllardır dile getirdikleri talepler doğrultusunda Hünkar-ı Pir Bektaş Veli Dergahı ve diğer Şahkulu, Karaağaç gibi tüm Alevi Dergahları ve Kurumları gerçek sahibi olan Alevilere devredilmelidir.
       
 
Dergahına Sahip Çık İnisiyatifi
 
Go to the page-top Go to the page-top

Please wait

Copyright © 2024   AleviNet     Website Terms & Conditions Web Design & Development By VisioSoft T&C
1659