AleviNet@alevinet.org  |  00 44 (0) 20 7241 6950
Ana Sayfa  |  İletişim / Contact  |  Kayıt Ol  |  Giriş Yap


Duyurular

Alevilik dersleri
22 Sep 2016


ARCHIVE


ARCHIVE
 

Birleşmiş Milletler GENEL SEKRETERLİĞİNE

17 Feb 2014


Birleşmiş Milletler GENEL SEKRETERLİĞİNE
Sayın BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon ,
 
Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Aleviler ve kurulmuş Alevi Sivil Toplum Örgütleri olarak, Suriye’nin Hama şehrine bağlı Alevi köyü Maan’da onlarca Alevi köylüsünün İslamcı ve cihatçı teröristler tarafından katledildiğini ve katliamların giderek arttığına tanık oluyoruz. Bu cihatçı terör örgütleri daha önce de Lazkiye’deki Alevi köylerinde benzer katliamlar gerçekleştirdi.
Bu katliamlar gerçekleştiren cihatçılara Türkiye üzerinden her türlü desteğin yapıldığı artık bir sır değildir.
 
BM’nin kuruluş amacının dünyada barışı tesis etmek olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de BM üyesi olduğu ve gerek yurt içinde gerekse de dünyada barışçıl amaca hizmet etmekle yükümlüdür. Bu durum karşısında ne yazık ki Türkiye’yi yöneten AKP hükümeti ve hükümetin başkanı olan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın BM yükümlülüklerini ihlali,  Türkiye sınırında El-Kaide Terör Örgütünün güçlenmesine ve devletleşmesine yol açmıştır.
 
Bilindiği üzere;
 
BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı Kararı ile “terörizmin mali kaynaklarının kurutulması, terörist eylemlerin hazırlık aşaması da dahil olmak üzere her düzeyde önlenmesi, üye ülkelerin terörizmle mücadele için aralarında yoğun bir işbirliği gerçekleştirmeleri, terörist eylemlere girişenlerin ağır suçlu olarak yargılanmaları, teröristlere mülteci statüsü tanınmaması, BM üyesi ülkelerin terörizmle mücadele için uluslararası işbirliği“ hususunda BM üyesi ülkeler mutabakata varmıştır.
 
Ve keza;
 
1373 sayılı kararla “ tüm devletlere, terörizmle bağlantılı kişi ve kuruluşlara aktif veya pasif destek verilmesinden kaçınma, teröristlere ve terör örgütlerine, doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak yaratılmasını engelleme, terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mal varlıklarını dondurma yükümlülüğü “ getirilmiştir
 
Yine;
 
BM Güvenlik Konseyinin 1267 sayılı Kararı ile “ El-Kaide ve Usame Bin Laden'le bağlantılı olan, terörizmin finansmanına destek sağlayan kişi ve kuruluşların faaliyetlerine engel olunması amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı'nın 7. Bölümü uyarınca aldığı 1267, 1333, 1390, 1455, 1526, 1671 (2005) ve 1735 (2006) sayılı kararları çerçevesinde faaliyet gösteren BMGK Yaptırımlar Komitesince tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte listeler yayınlanmaktadır. Anılan BMGK kararları tüm ülkelere, söz konusu listelerde yer alan kişi, şirket ve kuruluşların tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması, ülkelere girişlerinin ve topraklarından transit geçişlerinin yasaklanması, doğrudan veya dolaylı olarak silah ve askeri malzeme temini, satışı ve transferinin önlenmesi yükümlülüğü getirilmektedir. “
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevcut hükümeti ve hükümetinin başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın  BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı ve 1267 sayılı kararları doğrultusunda hareket etmesi gerekirken ne yazık ki barışçıl politikalar hiçe sayılarak BM Güvenlik Konseyinin kararları açıkça ihlal edilmiştir.
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başında bulunduğu hükümet ve hükümete bağlı olan istihbarat teşkilatlarının BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayarak;
1 ) Suriye’de El Kaide, El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu adlı  Terör Örgütlerini desteklediği,
2 ) Suriye’de ki El Kaide, El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu adlı Terör Örgütlerine askeri malzeme, silah ve patlayıcı mühimmat gönderdiği,
3 ) Nitekim terör örgütlerine yapılan  ve  suç teşkil eden yardımlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmaları ile ortaya çıktığı,
4) Recep Tayyip ERDOĞAN ve başında bulunduğu hükümetin, savcılık makamlarının soruşturmasını hukuka aykırı ve keyfi şekilde engellediği , El- Kaide’ye karşı operasyon yapan cumhuriyet savcılarını ve kolluk güçlerini görevden aldığı ve soruşturmaları engellediği ,
5 ) Recep Tayyip ERDOĞAN ve başında bulunduğu hükümetin; Türkiye sınırları içerisinde El-Kaide, El-Nusra, Özgür Suriye Ordusu adlı terör örgütlerine lojistik destek sağladığı, mülteci kamplarını ve hastaneleri kullandırdığı, bu terör örgütlerinin Türkiye’de eleman kazandığı, son zamanlarda onlarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının El-Kaide, El-Nusra ve Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşırken öldüğü,
6 ) Hükümete yakın olan gazetecilerin ( Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi’nin makalesi ve Yurt Gazetesi Haberi )  , AKP Hükümetinin Suriye’de ki terör örgütlerine 200 milyon dolara yakın silah ve mühimmat yardımı yaptığını itiraf ettiği ve yine Hükümetin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Milletvekili Burhan Kuzu’nun “ Ve velev ki tırlarla silah yollanıyor… “  açıklamasının da bu durumu desteklediği,
7 ) El –Kaide’yi finanse ettiği ve El Kaide ile bağlantısı olduğu dolayısıyla hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Yasin El –Kadı adlı kişi ile mevcut hükümetin ve hükümetin Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ilişkileri olduğu ve bu durumun Türkiye basınında yer aldığı,
8 ) Hükümetin ve Hükümetin Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın , Suriye İç Savaşında El Kaide ve E Kaide ile bağlantılı terör örgütlerine desteği sonucunda Türkiye’nin sınır komşuları olan Suriye ve Irak topraklarında bir çok kent, kasaba  ve köyün “Irak Şam İslam Devleti ( İŞİD )” adlı El Kaide terör örgütü oluşumunun eline geçtiği ,
9 ) Türkiye’nin Suriye ile olan sınırlarında sınır güvenliğinin kalmadığı, El-Kaide ve El-Kaide ile bağlantılı terör örgütlerinin her gün Türkiye sınırlarını hükümetin izni doğrultusunda ihlal ettiği, Türkiye sınırlarında her gün bombalı saldırıların olduğu, El-Kaide terörünün yakında Türkiye’ye ve dolayısıyla Avrupa sınırlarına ulaşma ihtimalinin somutlaştığı ve tehlikenin her geçen gün büyüdüğü ,
Durumları nazara alındığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde her geçen gün demokrasiyi ve barışçıl düzeni yok eden Recep Tayyip ERDOĞAN ve başında bulunduğu hükümetin BM Güvenlik Konseyinin 1373 ve 1267 sayılı kararlarına aykırı davranarak ve terör örgütlerine yardım ederek uluslar arası soruşturulması gereken bir suç işlediklerini belirtmek isteriz.
Bu bakımdan mevcut hükümet ve hükümetin başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında Suriye’de ki El-Kaide ve El-kaide ile bağlantılı terör örgütlerine uluslar arası hukuka aykırı olarak silah ve mühimmat yollamaktan dolayı Sayın BM Güvenlik Konseyi tarafından soruşturma savcısının atanarak, soruşturma başlatmasını saygılarımızla talep ederiz. 14.02.2014
Britanya Alevi Federasyonu
 
Go to the page-top Go to the page-top

Please wait

Copyright © 2024   AleviNet     Website Terms & Conditions Web Design & Development By VisioSoft T&C
14